Gawain 7 Bangi ng tamang sagot, ay isang paraan ng pagpapabulok ng mga basura sa isang, A recycling bu compost put c. halay, d. basket composting, 2. Mahalaga ang paglako ng mga halaman. Ano ang gawin mo para, lagyan ng langis, b. lagyan ng buhangin, clagyan ng damo, d. lagyan ng pataba, 3. Ano ang mga nilalagay sa isang compost?, A balat ng prutas, gulay, damo c. diyaryo, papel, bote, B. dayami, damo, sanga, d. papel, sanga, plastic, 4. Mahalaga ang, sa halaman upang madagdagan ang sustansya, nito. Alin sa mga ito ang kailangan ng halaman?, a. pataba b. mga damo c. tubig d. compost pit, 5. Ang halamang gulay ay nangangailangan ng mga bagay upang tumubo, ng mahusay. Alin sa mga sumusunod ang mga pangunahing, pangangailangan ng halaman?, a. lupang loam, b. tubig, c. pataba, d. lahat ng nabanggit, ., :P:P:PGawain 7 Bangi ng tamang sagot


ay isang paraan ng pagpapabulok ng mga basura sa isang
A recycling bu compost put c. halay
d. basket composting
2. Mahalaga ang paglako ng mga halaman. Ano ang gawin mo para
lagyan ng langis
b. lagyan ng buhangin
clagyan ng damo
d. lagyan ng pataba
3. Ano ang mga nilalagay sa isang compost?
A balat ng prutas, gulay, damo c. diyaryo, papel, bote
B. dayami, damo, sanga
d. papel, sanga, plastic
4. Mahalaga ang
sa halaman upang madagdagan ang sustansya
nito. Alin sa mga ito ang kailangan ng halaman?
a. pataba b. mga damo c. tubig d. compost pit
5. Ang halamang gulay ay nangangailangan ng mga bagay upang tumubo
ng mahusay. Alin sa mga sumusunod ang mga pangunahing
pangangailangan ng halaman?
a. lupang loam
b. tubig
c. pataba
d. lahat ng nabanggit

.

:P:P:P​

Answer:

Gawain 7

1) d.compost

2)d.lagyan ng pataba

3)a.balat ng prutas,gulay, damo

4)a.pataba

5)d.lahat ng nabanggit

Explenation:

Hindi po ko sure kasi po kulangkulang Yung mga saluta pero kung tama pagkaintindi ko sure po ako tama yan.Thank you po


Leave a Reply

Your email address will not be published.