GAWAIN 6: Unawain ang talahanayan na may kaugnayan sa naging sanhi at resulta ng IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG. Ipaliwanag ang mga salitang may kaugnayan sa mga pangyayari sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap. Isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel (10 puntos)GAWAIN 6: Unawain ang talahanayan na may kaugnayan sa naging sanhi at resulta ng IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG. Ipaliwanag ang mga salitang may kaugnayan sa mga pangyayari sa pamamagitan ng dalawa hanggang tatlong pangungusap. Isulat ang inyong mga kasagutan sa isang malinis na papel (10 puntos)

Niko Niko Nii Niko Niko nii


Leave a Reply

Your email address will not be published.