GAWAIN 5, Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng mga sumusunod na depinisyon., Drama, Historikal, Katatawanan, Aksyon, Kababalaghan, KatatakutanGAWAIN 5


Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy ng mga sumusunod na depinisyon.
Drama
Historikal
Katatawanan
Aksyon
Kababalaghan
Katatakutan​

san po yung sasagotan?

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.