GAWAIN 5: PAKIKIPAGKAPWA-TEKSTO, Panuto: Tukuyin kung anong angkop na teoryang pampanitikan ang makikita sa nobelang, “Maynila sa Kuko ng Liwanag” na ginawa ring pelikula. Pumili ng isa sa apat na teoryang, natalakay at isa-isahin ang patunay ng kaangkopan nito. Ihambing rin ang nobelang ito sa, “Ang Matanda at Ang Dagat” batay sa tatlong tiyak na elemento ng nobela. Kopyahin ang, pormat at ilagay ang iyong sagot sa hiwalay na papel., Maynila sa Kuko ng Liwanag, Ang Matanda at Ang Dagat, Teoryang Pampanitikan, Paghahambing, (0GAWAIN 5: PAKIKIPAGKAPWA-TEKSTO


Panuto: Tukuyin kung anong angkop na teoryang pampanitikan ang makikita sa nobelang
“Maynila sa Kuko ng Liwanag” na ginawa ring pelikula. Pumili ng isa sa apat na teoryang
natalakay at isa-isahin ang patunay ng kaangkopan nito. Ihambing rin ang nobelang ito sa
“Ang Matanda at Ang Dagat” batay sa tatlong tiyak na elemento ng nobela. Kopyahin ang
pormat at ilagay ang iyong sagot sa hiwalay na papel.
Maynila sa Kuko ng Liwanag
Ang Matanda at Ang Dagat
Teoryang Pampanitikan
Paghahambing

(0 ​

——() __() £#£-)) _&_£@#31379=:*%9£##58


Leave a Reply

Your email address will not be published.