Gawain 4: World War II Timeline (1939 – 1945), Ayusin ang pagkakasunud sunod ng mga mahahalagang pangyayaring, naganap noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isulat ang bilang 1 – 15 sa patlang, ng mga kaganapan., 1. Binomba ng Japan ang squadron ng mga sasakyang pandagat ng U., S. sa Pearl Harbor., 2. Sinakop ng Germany ang Poland matapos ang isinagawang blitzdrieg., 3. Nilagdaan ng Japan ang pormal na dokumento ng pagsuko sa USS, Missouri sa Tokyo Bay., 4. Tinangka ng Germany na sakupin ang Great Britain ngunit nabigo., 5. Nagpakamatay si Adolf Hitler bago pa man madakip ng Allies., 6. Sinakop ng Germany ang Yugolasvia at Greece., 7 Inihulog ng eroplanong Enola Gay ng US ang atomic bomb sa, Hiroshima, Japan,, 8. Naitaboy ng US at Great Britain ang Italy at Germany mula sa hilagang, baybayin ng Africa., 9. Sinalakay ng Germany ang Norway at Denmark., 10. Sinalakay ng Allies ang mainland Italy., 11. Sinakop ng Germany ang Belgium, Netherlands, at Luxembourg, 12. Sinakop ng U.S. ang Solomon Islands, 13. Tinangka ng Germany na sakupin ang Soviet Union ngunit nabigo., 14. Sinakop ng Italy ang Albania., 15. Sinimulan ng Allies ang pagsalakay sa pwersang German sa Europe.Gawain 4: World War II Timeline (1939 – 1945)


Ayusin ang pagkakasunud sunod ng mga mahahalagang pangyayaring
naganap noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Isulat ang bilang 1 – 15 sa patlang
ng mga kaganapan.
1. Binomba ng Japan ang squadron ng mga sasakyang pandagat ng U.
S. sa Pearl Harbor.
2. Sinakop ng Germany ang Poland matapos ang isinagawang blitzdrieg.
3. Nilagdaan ng Japan ang pormal na dokumento ng pagsuko sa USS
Missouri sa Tokyo Bay.
4. Tinangka ng Germany na sakupin ang Great Britain ngunit nabigo.
5. Nagpakamatay si Adolf Hitler bago pa man madakip ng Allies.
6. Sinakop ng Germany ang Yugolasvia at Greece.
7 Inihulog ng eroplanong Enola Gay ng US ang atomic bomb sa
Hiroshima, Japan,
8. Naitaboy ng US at Great Britain ang Italy at Germany mula sa hilagang
baybayin ng Africa.
9. Sinalakay ng Germany ang Norway at Denmark.
10. Sinalakay ng Allies ang mainland Italy.
11. Sinakop ng Germany ang Belgium, Netherlands, at Luxembourg
12. Sinakop ng U.S. ang Solomon Islands
13. Tinangka ng Germany na sakupin ang Soviet Union ngunit nabigo.
14. Sinakop ng Italy ang Albania.
15. Sinimulan ng Allies ang pagsalakay sa pwersang German sa Europe.​

Answer:

1.9

2.2

3.15

4.5

5.12

6.6

7.13

8.8

9.3

10.10

11.4

12.14

13.7

14.1

15.11

Explanation:

Paki brainliest dahi mahirap ito salamat 🙂Leave a Reply

Your email address will not be published.