Gawain 4, Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at kulayan ang bilog na may tamang, sagot, 1. Ano ang dapat mong gawin bago kumain?, Maglaro O Magdasal, 2. Sino ang unang papaupuin sa hapag kainan?, Babae O Lalaki, 3. Ano ang posisyon mo kapag ikaw ay uupo?, Tuwid O Hukot, 4. Kung puno o may pagkain ang bibig, Magsalita O Tahimik, 5. Hindi gumamit ng kubyertos., Pagtawanan O KausapinGawain 4


Panuto: Basahing mabuti ang mga tanong at kulayan ang bilog na may tamang
sagot
1. Ano ang dapat mong gawin bago kumain?
Maglaro O Magdasal
2. Sino ang unang papaupuin sa hapag kainan?
Babae O Lalaki
3. Ano ang posisyon mo kapag ikaw ay uupo?
Tuwid O Hukot
4. Kung puno o may pagkain ang bibig
Magsalita O Tahimik
5. Hindi gumamit ng kubyertos.
Pagtawanan O Kausapin​

Answer:

1. MAG DASAL

2. BABAE

3. TUWID

4. TAHIMIK

5. KAUSAPIN

Explanation:

#CARRYONLEARNING

#IRISHSALVADOR

#PABRAINLIEST PO THANKSLeave a Reply

Your email address will not be published.