GAWAIN 3: SMARTA-NONG, Panuto: Suriin ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ng isang tagapangalaga, ng kalikasan kung ito ay SMARTA, may pagaaalang-alang sa mabuting papapapasya, tungo sa pagkakamit ng mithiin/layunin. Lagyan ng tsek o elde ang tapat ng, pamantayan kung ito ay nalcatugon at isulat ang paliwanag o puna. Gamitin gabay, ang halimbawa sa talakayan. Gabay mo ang matrix sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno., Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay ng isang Tagapangalaga ng, Kalikasan, n ang m, walong pantios, sa Espanyol na och, na katangian, Dalawa ang, ating mga nin, ay masas, Maibahagi sa mga kasama sa tahanan, mga kaibigan at sa ibang mga, kabataan ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa pangangalaga ng, kalikasan. Hihikayatin ko ang aking pamilya na makibahagi sa pagtulong sa, paglinis sa barangay isang beses sa isang linggo upang iligtas ang kalikasan sa, tuluyan nitong pagkasira. Isasagawa ko din ang pagrerecyle at paghihiwalay ng, nabubulok at di- nabubulok na basura araw-araw., PAMANTAYAN, Tsek/Elis, Paliwanag/ Pana,, Specific (Tiyak), Measurable (Nasusukat), Attainable (Naaabot), Relevant (Angkop), Time-bound (May, takdang panahon), Action-oriented (Kayang, Isakatuparan) report pag maliGAWAIN 3: SMARTA-NONG


Panuto: Suriin ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ng isang tagapangalaga
ng kalikasan kung ito ay SMARTA, may pagaaalang-alang sa mabuting papapapasya
tungo sa pagkakamit ng mithiin/layunin. Lagyan ng tsek o elde ang tapat ng
pamantayan kung ito ay nalcatugon at isulat ang paliwanag o puna. Gamitin gabay
ang halimbawa sa talakayan. Gabay mo ang matrix sa ibaba. Isulat ito sa kwaderno.
Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay ng isang Tagapangalaga ng
Kalikasan
n ang m
walong pantios
sa Espanyol na och
na katangian
Dalawa ang
ating mga ninu
ay masas
Maibahagi sa mga kasama sa tahanan, mga kaibigan at sa ibang mga
kabataan ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa pangangalaga ng
kalikasan. Hihikayatin ko ang aking pamilya na makibahagi sa pagtulong sa
paglinis sa barangay isang beses sa isang linggo upang iligtas ang kalikasan sa
tuluyan nitong pagkasira. Isasagawa ko din ang pagrerecyle at paghihiwalay ng
nabubulok at di- nabubulok na basura araw-araw.
PAMANTAYAN
Tsek/Elis
Paliwanag/ Pana,
Specific (Tiyak)
Measurable (Nasusukat)
Attainable (Naaabot)
Relevant (Angkop)
Time-bound (May
takdang panahon)
Action-oriented (Kayang
Isakatuparan) report pag mali ​

Answer:

1.tsek

2.tsek

3.tsek

4.tsek

5.tsek

Explanation:

carry on learning#*#


Leave a Reply

Your email address will not be published.