Gawain: 3., Panuto: Pumili ng isang produktong nasa ibaba at gumawa ng patalastas sa, anyong usapan tungkol ditto.Gawain: 3.


Panuto: Pumili ng isang produktong nasa ibaba at gumawa ng patalastas sa
anyong usapan tungkol ditto.​

Answer:

nasan po yung producto


Leave a Reply

Your email address will not be published.