Gawain 3 KAPAG TUGMA, UUNLAD ANG TAO, UUNLAD ANG EKONOMIYA NG BANSA, Panuto: Basahin at unawain ang deskripsiyon sa Hanay A at ikonekta ang tuldok sa pamamagitan ng , pagguhit ng linya patungo sa Hanay B upang maiugnay kung aling track o strand ang tugma sa , deskripsiyon na nakasulat., HANAY A HANAY B, Malikhain at mahilig sa pagguhit f098 f098 Academic Track, Nais makapagtapos sa kolehiyo f098 f098 HUMSS, Strand para sa nais maging abogado f098 f098 Arts and Design Track, Pangarap magtayo ng panaderya f098 f098 Sports Track, Aktibo sa pampalakasan at sanay f098 f098 TVL Track, mag-referee , Sagutin ang mga sumusunod na tanong:, 1. Ano ang posibleng maging problema kapag ang kinuha mong kurso ay yung kurso na gustong-gusto , sana kuhain ng magulang mo o ng taong magpapa-aral sa iyo noong kabataan nila pero nabigo sila , kaya sa iyo na lang ipinapakuha? , 2. Anong mga pag-aaksaya o pagsasayang ang mangyayari kapag nakisunod ka lang sa uso o gumaya ka , lang sa kurso ng barkada mo? , 3. Ano ang kabutihang maidudulot sa iyo at sa iyong pamilya kapag ang iyong piniling kurso ay , naaayon sa iyong talino, hilig, kakayahan, pagpapahalaga at mithiin sa buhay?, 4. Kapag tugma ang pansariling salik sa napiling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at , isports o negosyo ay magiging makabuluhan ang paghahanapbuhay. Sang-ayon ka ba dito? Bakit?, 5. Ang taong may makabuluhang hanapbuhay o negosyo ay produktibo at kapaki-pakinabang. Ano ang , dapat mong gawin upang ikaw ay maging produktibo rin at makabahagi sa pagpapaunlad ng , ekonomiya ng bansa?Gawain 3 KAPAG TUGMA, UUNLAD ANG TAO, UUNLAD ANG EKONOMIYA NG BANSA


Panuto: Basahin at unawain ang deskripsiyon sa Hanay A at ikonekta ang tuldok sa pamamagitan ng

pagguhit ng linya patungo sa Hanay B upang maiugnay kung aling track o strand ang tugma sa

deskripsiyon na nakasulat.

HANAY A HANAY B

Malikhain at mahilig sa pagguhit   Academic Track

Nais makapagtapos sa kolehiyo   HUMSS

Strand para sa nais maging abogado   Arts and Design Track

Pangarap magtayo ng panaderya   Sports Track

Aktibo sa pampalakasan at sanay   TVL Track

mag-referee

Sagutin ang mga sumusunod na tanong:

1. Ano ang posibleng maging problema kapag ang kinuha mong kurso ay yung kurso na gustong-gusto

sana kuhain ng magulang mo o ng taong magpapa-aral sa iyo noong kabataan nila pero nabigo sila

kaya sa iyo na lang ipinapakuha?

2. Anong mga pag-aaksaya o pagsasayang ang mangyayari kapag nakisunod ka lang sa uso o gumaya ka

lang sa kurso ng barkada mo?

3. Ano ang kabutihang maidudulot sa iyo at sa iyong pamilya kapag ang iyong piniling kurso ay

naaayon sa iyong talino, hilig, kakayahan, pagpapahalaga at mithiin sa buhay?

4. Kapag tugma ang pansariling salik sa napiling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at

isports o negosyo ay magiging makabuluhan ang paghahanapbuhay. Sang-ayon ka ba dito? Bakit?

5. Ang taong may makabuluhang hanapbuhay o negosyo ay produktibo at kapaki-pakinabang. Ano ang

dapat mong gawin upang ikaw ay maging produktibo rin at makabahagi sa pagpapaunlad ng

ekonomiya ng bansa?​

Answer:

sorry di ko alam sa iba nalang ok


Leave a Reply

Your email address will not be published.