Gawain 2:, Panuto: Isulat ang Tama sa iyong kuwaderno kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tamang konsepto tungkol sa tempo at Mali naman kung hindi., _______1. Ang tempo ay ang lakas o hina ng isang awit., _______2. Ang tempo ay isinusulat sa huling bahagi ng iskor ng awit., _______3. Maaring gumamit ng maraming tempo sa isang awit., _______4. Ang metronome ay sumusukat sa tamang bilis o bagal ng isang tempo., _______5. Mababago ang tempo ng isang awit kung ito ay nasundan ng panibagong tempo.Gawain 2:


Panuto: Isulat ang Tama sa iyong kuwaderno kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tamang konsepto tungkol sa tempo at Mali naman kung hindi.

_______1. Ang tempo ay ang lakas o hina ng isang awit.

_______2. Ang tempo ay isinusulat sa huling bahagi ng iskor ng awit.

_______3. Maaring gumamit ng maraming tempo sa isang awit.

_______4. Ang metronome ay sumusukat sa tamang bilis o bagal ng isang tempo.

_______5. Mababago ang tempo ng isang awit kung ito ay nasundan ng panibagong tempo.

Answer:

1.Tama

2.Tama

3.Tama

4.Mali

5.Tama

Explanation:

Correct me if im wrongLeave a Reply

Your email address will not be published.