Gawain 2: Hula-Salita, Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita, 1.K _ _ O _ Y _ L _ _ _ O, 2.K _ _ _ T l _ _ _ I _ M _, 3._ _ P E _ Y _ _ _ S _ O, 4.T _ _ B _ _ _ , 5._ O L _ Y S _ _ V _ C _ _Gawain 2: Hula-Salita


Punan ang nawawalang letra upang mabuo ang salita
1.K _ _ O _ Y _ L _ _ _ O
2.K _ _ _ T l _ _ _ I _ M _
3._ _ P E _ Y _ _ _ S _ O
4.T _ _ B _ _ _
5._ O L _ Y S _ _ V _ C _ _​

Answer:

1.kolonyalismo

2.kristiyanismo

3.??

4.??

5.??

Explanation:

yung mga expert ace o genius nalang po magsagot ng iba hindi ko po kaya


Leave a Reply

Your email address will not be published.