Gawain 2, Gawain B Panuto:, Isulat ang Oo kung ang ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa, EDSA PEOPLE POWER 1 sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa at HINDI, kung hindi., 1. Igalang ang karapatan ng kapwa., 2. Tumulong sa mga proyektong magpapaunlad ng bansa., 3. Samantalahin ang kahinaan ng kapwa., 4. Kamag-anak lang na kumandidato ang iboto tuwing eleksiyon., 5. Ipagtanggol ang bansa sa lahat ng oras., 6. Tangkilikin ang mga produktong galing sa ibang bansa nang higit sa mga, gawang Pinoy., 7. Umasa lagi sa tulong ng magulang at mga kamag-anak., 8. Kunin nang palihim ang mga bagay na gusto mo kahit hindi sa iyo., 9. Isumbong sa awtoridad ang mga gawaing kahina-hinala na iyong nakita., 10. Sundin ang mga batas ng pamahalaan.Gawain 2


Gawain B Panuto:
Isulat ang Oo kung ang ipinapahayag nito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa
EDSA PEOPLE POWER 1 sa pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa at HINDI
kung hindi.
1. Igalang ang karapatan ng kapwa.
2. Tumulong sa mga proyektong magpapaunlad ng bansa.
3. Samantalahin ang kahinaan ng kapwa.
4. Kamag-anak lang na kumandidato ang iboto tuwing eleksiyon.
5. Ipagtanggol ang bansa sa lahat ng oras.
6. Tangkilikin ang mga produktong galing sa ibang bansa nang higit sa mga
gawang Pinoy.
7. Umasa lagi sa tulong ng magulang at mga kamag-anak.
8. Kunin nang palihim ang mga bagay na gusto mo kahit hindi sa iyo.
9. Isumbong sa awtoridad ang mga gawaing kahina-hinala na iyong nakita.
10. Sundin ang mga batas ng pamahalaan.​

Answer:

1. Oo

2. Oo

3. Hindi

4. Hindi

5. Oo

6. Hindi

7. Hindi

8. Hindi

9. Oo

10. Oo

BRAINLIEST HERE!!

HOPE IT HELP ☺️Leave a Reply

Your email address will not be published.