Gawain 11: kahon analysis basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag ipaliwanag ang iyong sagot sa loob ng kahon sa susunod na pahina., pls need helpGawain 11: kahon analysis basahin at suriin ang mga sumusunod na pahayag ipaliwanag ang iyong sagot sa loob ng kahon sa susunod na pahina.


pls need help​

Answer:

1.) Kung walang tao sa side mo na susuportahan ka, di ka uunlad bakit? tulad na lamang sa pag-aaral, hindi ka matututo kung hindi ka tuturuan. Pwede mong sabihin na nagseself study ka ngunit di mo maipipilit na sarili kang umunlad/lumaki ng wala parents mo or guardian hindi ba? (You might be wondering na dumedepende ka sa tao but thats not the point here, its about the advantage yoll get from the opportunity you seek with the help of someone or something) Ganon din sa bansa natin, walang pagbabago (mabuti man o masama) kung walang lider sa organization na kinabibilangan mo at mga tao na sumusuporta sayo. No matter how competent a person is, he cant do everything by himself. Its building connections, and improving skills that you can learn from both sides. After all, anyones opinion can change depending on the situation.

Explanation:

Im supposed to just answer number 1 but anyways Ill keep it simple nalang, try to give it in depth of meaning of yod like (up to you)

2.) Tama. Ang maunlad na bansa ay may maunlad na pamumuhay.

3.) Kung may kakayahan ka, pagsumikapan mo.

Hope this helps.

#Keep_on_learningLeave a Reply

Your email address will not be published.