Gawain 1: Gawin ang TAMAI, Panuto: Suriin ang bawat larawan. Pumili ng pasyang gagawin at ipaliwanag kung, bakit ito ang napili., Larawan 1, A, B, Larawan 2, A, B, pa help po plssGawain 1: Gawin ang TAMAI


Panuto: Suriin ang bawat larawan. Pumili ng pasyang gagawin at ipaliwanag kung
bakit ito ang napili.
Larawan 1
A
B
Larawan 2
A
B
pa help po plss​

Answer:

larawan a para makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.