Gawain 1. A., Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga salitang ginamit sa mga, piling saknong sa itaas. Hanapin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang ang, titik nito., 1. binabagtas, 2. engkanto, 3. yumao, 4. maabangan, 5. napaghulo, 6. marikit, G. maganda, H. makita, A. napagkuro, B. umalis, C. tinatahak, D. malambing, E.mabantayan, F. kapangyarihanGawain 1. A.


Panuto: Ibigay ang kahulugan ng sumusunod na mga salitang ginamit sa mga
piling saknong sa itaas. Hanapin ang sagot sa kahon at isulat sa patlang ang
titik nito.
1. binabagtas
2. engkanto
3. yumao
4. maabangan
5. napaghulo
6. marikit
G. maganda
H. makita
A. napagkuro
B. umalis
C. tinatahak
D. malambing
E.mabantayan
F. kapangyarihan​

Answer:

1. D

2. E

3. H

4. C

5. G

6. A

Explanation:

Hope its help po


Leave a Reply

Your email address will not be published.