Gawain 1.4 Pagsagot sa mga Tanong, Sagutin kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap., 1. Ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga ipis, daga at, bubwit., tama, 2. Ang pagpapanatili ng malinis na tahanan ay makakamit sa, pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamilya., 3. Walang madudulas at masaktan sa mga patak na naiwan sa, sahig.., 4. Ang pakikiisa ay makatutulong nang lubos upang mapagaan, “ang gawain ng isat isa.”, 5. Madalas na ang mga tao ay hindi nagkakasakit dahil sa, mikrobyo sa bahay.Gawain 1.4 Pagsagot sa mga Tanong


Sagutin kung Tama o Mali ang mga sumusunod na pangungusap.
1. Ang mga kalat ay pwedeng pamuhayan ng mga ipis, daga at
bubwit.
tama
2. Ang pagpapanatili ng malinis na tahanan ay makakamit sa
pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat kasapi ng pamilya.
3. Walang madudulas at masaktan sa mga patak na naiwan sa
sahig..
4. Ang pakikiisa ay makatutulong nang lubos upang mapagaan
ang gawain ng isat isa.
5. Madalas na ang mga tao ay hindi nagkakasakit dahil sa
mikrobyo sa bahay.​

Answer:

1.tama

2.tama

3.mali

4.tama

5.maliLeave a Reply

Your email address will not be published.