gamit ang graphic organizer isulat sa dalawang kwadrado ang dalawang pangunahing konsepto na nabuo patungkol sa kaunlaran at pagpapaunlad ng isang bansa at ang mga ideya na nakapaloob rito isulat naman sa loob ng bilog ang pangkaraniwang solusyon upang malutas ang suliranin nakapaloob ritogamit ang graphic organizer isulat sa dalawang kwadrado ang dalawang pangunahing konsepto na nabuo patungkol sa kaunlaran at pagpapaunlad ng isang bansa at ang mga ideya na nakapaloob rito isulat naman sa loob ng bilog ang pangkaraniwang solusyon upang malutas ang suliranin nakapaloob rito​

Answer:

drawing po yan mahirap isulat


Leave a Reply

Your email address will not be published.