GABAY SA PAGGAWA NG SEEDLING POT, Sinulat ni (iyong pangalan), A. Mga Materyales (maaring dagdagan ang bilang kung kinakailangan):, 1., 2., 3., 4., B. Paraan ng paggawa (maaring dagdagan ang bilang kung kinakailangan):, 1., 2., 3., 4., 5., Pasagot po kailngan na po talaga pasahan na po ngayonGABAY SA PAGGAWA NG SEEDLING POT


Sinulat ni (iyong pangalan)
A. Mga Materyales (maaring dagdagan ang bilang kung kinakailangan):
1.
2.
3.
4.
B. Paraan ng paggawa (maaring dagdagan ang bilang kung kinakailangan):
1.
2.
3.
4.
5.
Pasagot po kailngan na po talaga pasahan na po ngayon​

Answer:

1. Kumuha ng flower pot or plastic na kulay black

2. Maglagay ng lupa sa flower pot or plastic

3. Lagayan ng buto

4. Diligan ito

5. Maghintay ng 1 week at makilita mo na malaki na ito

Mark me brainliest if you want or if you dont want thats ok 🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.