FILIPINO – 4, I.Tukuyin kung Pang- bay o Pang -uri ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap., 1.M0332a0332h0332i0332r0332a0332p0332 ang trabahong ito. *, 2.M0332a0332h0332i0332r0332a0332p0332 maghanap ng trabaho dito. *, 3. M0332a0332h0332i0332m0332b0332i0332n0332g0332 ang tulog ng sanggol. *, 4.Natutulog nang m0332a0332h0332i0332m0332b0332i0332n0332g0332 0332 ang sanggol. *, 5.M0332a0332b0332a0332g0332a0332l0332 tumakbo ang dyip na ito. *, 6.Ang takbo ng dyip ay m0332a0332b0332a0332g0332a0332l. *, 7.Nag-isip siya nang m0332a0332l0332a0332l0332i0332m0332 *, 8.M0332a0332l0332a0332l0332i0332m0332 ang iniisip niya. *, 9.M0332a0332l0332i0332w0332a0332n0332a0332g0332 ang sinabi ng guro. *, 10. M0332a0332l0332i0332w0332a0332n0332a0332g0332 na nagsasalita ang guro. *, 11.Ang anak ni Henry ay magalang. *, II.Piliin kung anong salita ang tinuturingan ng pang abay sa bawat pangungusap I- type sa maliliit na titik lamang ang iyong sagot., . – . . – , 12.Ang guro ay malumanay magpaliwanag . *, 13.Talagang mapanganib maglakbay kapag may bagyo. *, 14. Sinabi niya nang pabulong ang sikreto. *, 15.Talagang matamis ang tagumpay. *, 16. Ang bata ay padapang bumagsak sa sahig. *, 17. Siguradong mahirap magkasakit sa panahong ito. *, 18.Ang ating mga magulang ay tunay na maalalahanin. *, 19. Sadyang magiliw ang anak sa kanyang mga magulang. *, 20. Huwag kang makialam sa problema ng iba. *, III Tama o Mali, 21. Ang pang abay ay nagbibigay turing sa pandiwa,pang- uri o kapwa pang abay . *, Tama, Mali, 22.Ang pang -uri ay naglalarawan sa pandiwa. *, Tama, Mali, 23. Ang reaksyon at ang sariling saloobin pananaw,o palagay tungkol sa isang isyu. *, Tama, Mali, 24.Ang pang abay na pamaraan at pariralang naglalarawan kung kailan ginawa ang kilos. *, Tama, Mali, 25..Ang pang – uri at pang abay at kapwa salitang panlarawan,nagkakaiba ang mga into sa salitang kanilang inilalatawan. *, Tama, MaliFILIPINO – 4


I.Tukuyin kung Pang- bay o Pang -uri ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap.
1.M̲a̲h̲i̲r̲a̲p̲ ang trabahong ito. *
2.M̲a̲h̲i̲r̲a̲p̲ maghanap ng trabaho dito. *
3. M̲a̲h̲i̲m̲b̲i̲n̲g̲ ang tulog ng sanggol. *
4.Natutulog nang m̲a̲h̲i̲m̲b̲i̲n̲g̲ ̲ ang sanggol. *
5.M̲a̲b̲a̲g̲a̲l̲ tumakbo ang dyip na ito. *
6.Ang takbo ng dyip ay m̲a̲b̲a̲g̲a̲l. *
7.Nag-isip siya nang m̲a̲l̲a̲l̲i̲m̲ *
8.M̲a̲l̲a̲l̲i̲m̲ ang iniisip niya. *
9.M̲a̲l̲i̲w̲a̲n̲a̲g̲ ang sinabi ng guro. *
10. M̲a̲l̲i̲w̲a̲n̲a̲g̲ na nagsasalita ang guro. *
11.Ang anak ni Henry ay magalang. *
II.Piliin kung anong salita ang tinuturingan ng pang abay sa bawat pangungusap I- type sa maliliit na titik lamang ang iyong sagot.
. – . . –
12.Ang guro ay malumanay magpaliwanag . *
13.Talagang mapanganib maglakbay kapag may bagyo. *
14. Sinabi niya nang pabulong ang sikreto. *
15.Talagang matamis ang tagumpay. *
16. Ang bata ay padapang bumagsak sa sahig. *
17. Siguradong mahirap magkasakit sa panahong ito. *
18.Ang ating mga magulang ay tunay na maalalahanin. *
19. Sadyang magiliw ang anak sa kanyang mga magulang. *
20. Huwag kang makialam sa problema ng iba. *
III Tama o Mali
21. Ang pang abay ay nagbibigay turing sa pandiwa,pang- uri o kapwa pang abay . *
Tama
Mali
22.Ang pang -uri ay naglalarawan sa pandiwa. *
Tama
Mali
23. Ang reaksyon at ang sariling saloobin pananaw,o palagay tungkol sa isang isyu. *
Tama
Mali
24.Ang pang abay na pamaraan at pariralang naglalarawan kung kailan ginawa ang kilos. *
Tama
Mali
25..Ang pang – uri at pang abay at kapwa salitang panlarawan,nagkakaiba ang mga into sa salitang kanilang inilalatawan. *
Tama
Mali​

Answer:

24.tama

Explanation:

basta tama lang yan


Leave a Reply

Your email address will not be published.