Filibusterismo, Gawain sa Pagkatuto Bllang 2 Panuto: Ipahayag ang sariling paniniwala at pagpapahalaga kaugnay ng mga kaisip, namayari sa akdo, bulat ang sagot sa sagutang papel SARILING PANINIWALA AT PAGPAPAHALAGA, KAISIPAN, Kabanata 4: Kabesang Tales, Ang pagdadala ni Kabesang Tales ng mga armas tulad ng, baril, gulok, at palakol upang bantayan ang kaniyang, lupain., Kabanata 7: SI Simoun, Ang pag-amin ni Simoun sa tunay niyang pagkatao, Kabanata 8: Maligayang Pasko, Ang paniniwala ni Huli sa himala, Kabanata 10: Kayamanan af Karalitaan, Ang pakikipanuluyan si Simoun kina Kabesang Tales, Kabanata 30: Si Huli, Ang paghingi ng tulong ni Huli kay Padre Camorra na, nagbunga ng kaniyang kasawianFilibusterismo


Gawain sa Pagkatuto Bllang 2 Panuto: Ipahayag ang sariling paniniwala at pagpapahalaga kaugnay ng mga kaisip
namayari sa akdo, bulat ang sagot sa sagutang papel SARILING PANINIWALA AT PAGPAPAHALAGA
KAISIPAN
Kabanata 4: Kabesang Tales
Ang pagdadala ni Kabesang Tales ng mga armas tulad ng
baril, gulok, at palakol upang bantayan ang kaniyang
lupain.
Kabanata 7: SI Simoun
Ang pag-amin ni Simoun sa tunay niyang pagkatao
Kabanata 8: Maligayang Pasko
Ang paniniwala ni Huli sa himala
Kabanata 10: Kayamanan af Karalitaan
Ang pakikipanuluyan si Simoun kina Kabesang Tales
Kabanata 30: Si Huli
Ang paghingi ng tulong ni Huli kay Padre Camorra na
nagbunga ng kaniyang kasawian

Answer:

ihart moto pa brainest moko ipag darasal kita na matapos mo na ang modul mo wag moko report


Leave a Reply

Your email address will not be published.