Erformance Activity#1, B.Panuto: Tukuyin ang mga simuno at panaguri sa pangungusap.Isulat ito sa guhit sa ibaba, ng bawat pangungusap.(x2 each check), 1.Ako po si Shine , kasalukuyang nag-aaral sa Alialy-Roldan Memorial Elementary School., Simuno, Panaguri, 2. May labing-apat na guro at isang prinsipal sa paaralang ARMES, Simuno:, Panaguri, 3.Si Sir Leo Tiemsim ang tagapagbantay sa aming paaralan., Simuno:, Panaguri:Erformance Activity#1


B.Panuto: Tukuyin ang mga simuno at panaguri sa pangungusap.Isulat ito sa guhit sa ibaba
ng bawat pangungusap.(x2 each check)
1.Ako po si Shine , kasalukuyang nag-aaral sa Alialy-Roldan Memorial Elementary School.
Simuno
Panaguri
2. May labing-apat na guro at isang prinsipal sa paaralang ARMES
Simuno:
Panaguri
3.Si Sir Leo Tiemsim ang tagapagbantay sa aming paaralan.
Simuno:
Panaguri:​

Answer: if your answer is ang panget

Explanation:

sub to my channel Irah GamingLeave a Reply

Your email address will not be published.