Epekto ng imperyalismo at kolonyalismo?Epekto ng imperyalismo at kolonyalismo? ​

Explanation:

Mga epekto ng kolonyalismo sa Asya

1. Naghirap ang mga bansang nakolonya  

2. Nawalan ng karapatan ang mga mamamayan na nasakop

3. Ang mga taong nakatira sa bansang kolonya ay ginawang alipin ng mga kolonisador

4. Nahirapang bumangon mula sa pananakop ang mga bansang nasa Asya

5. Mabagal ang naging pag unlad dahil sa kolonyalismo

6. Nawalan ng kultura at tradisyon ang mga bansa sa Asya dahil pilit itong binura ng mga kolonisador
.

7. Nagkaroon ng palitan ng mga ideya.


Leave a Reply

Your email address will not be published.