Emelita C. Valdecantos. Umawit at Gumuhit 6. (Manila, Philippines: Saint Marys Publishing Corporation. 1999. 50-5., Gawain sa Pagkatuto Bilang 4:, “Ipakita ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagpalakpak, ipakita ang ibat ibang antas ng”, dynamics, magsanay sa tulong ng nakatatanda. Maaring ivideo ang gawain at ipadala ito sa iyong guro., Markahan ang sarili at lagyan ng tsek (v)ang kolum. Gawin ito sa sagutang papel., Bahagyang, Mahusay, Kailangan Pang, Paunlarin, Rubriks, Pamantayan, Napakahusay Mahusay, 1. Maayos na pagkakaawit., 2. Angkop ang paggamit ng, kilos/tinig sa pagtatanghal., 3. Masining na pagkakatanghal., IV. YUGTO NG PAGKATUTO AT MGA GAWAING PAMPAGKATUTO, A. Paglalapat (Mungkahing Oras: WEEK 2)Emelita C. Valdecantos. Umawit at Gumuhit 6. (Manila, Philippines: Saint Marys Publishing Corporation. 1999. 50-5.


Gawain sa Pagkatuto Bilang 4:
Ipakita ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagpalakpak, ipakita ang ibat ibang antas ng
dynamics, magsanay sa tulong ng nakatatanda. Maaring ivideo ang gawain at ipadala ito sa iyong guro.
Markahan ang sarili at lagyan ng tsek (v)ang kolum. Gawin ito sa sagutang papel.
Bahagyang
Mahusay
Kailangan Pang
Paunlarin
Rubriks
Pamantayan
Napakahusay Mahusay
1. Maayos na pagkakaawit.
2. Angkop ang paggamit ng
kilos/tinig sa pagtatanghal.
3. Masining na pagkakatanghal.
IV. YUGTO NG PAGKATUTO AT MGA GAWAING PAMPAGKATUTO
A. Paglalapat (Mungkahing Oras: WEEK 2)​

Answer:

օօ ʍaaʏօs aռɢ քaɢҡa aաɨt ռʏa


Leave a Reply

Your email address will not be published.