Dj Mas mahirap mabawasan ang kalidad ng n, 6. Si Maria ay palaging kumakain ng masustansiyang pagkain at nagehersisyo araw-araw anong uri ng antas ng pagpapahalaga ang pinapakita, niya?, a. Pambuhay na pagpapahalaga, b. Pandamdam na pagpapahalagaDj Mas mahirap mabawasan ang kalidad ng n


6. Si Maria ay palaging kumakain ng masustansiyang pagkain at nagehersisyo araw-araw anong uri ng antas ng pagpapahalaga ang pinapakita

niya?
a. Pambuhay na pagpapahalaga
b. Pandamdam na pagpapahalaga​

A. Pambuhay na pagpapahalaga

Leave a Reply

Your email address will not be published.