crossword puzzle: buuin ang puzzle tungkol sa ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng bawat bilang isulat ito sa sagutang papelcrossword puzzle: buuin ang puzzle tungkol sa ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng bawat bilang isulat ito sa sagutang papel ​

ANSW

crisscross :))

Explanation:

brainliest


Leave a Reply

Your email address will not be published.