compare and contrast the characteristics that are shared by the typhoon and the tornado using the venn diagram. draw the diagram with your answers on a seperate sheet of paper (nosense=report)



compare and contrast the characteristics that are shared by the typhoon and the tornado using the venn diagram. draw the diagram with your answers on a seperate sheet of paper (nosense=report)​

Answer:

Typhoon-isang bagyo na naibalita sa tv nireport ito ni kuya kim at ayon dito ay ito ay malakas na bagyo at pwedeng makasira ng mga bahay,magkaroon ng landslide,flooding,at pag kaputol ng mga puno.

Tornado-isang malakas at malaking buhawing nakasisira sa mga halaman o dikaya ay puno,nagtataas ito ng hanggang taas ng building.

Explanation:

Ito ay ayon sa aking pag susuri at pagbabasa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.