Call a friend., Pagpapakita ng kahusayan sa , 1pamilya, 2 Paaralan, 3pamayanan, 4 simbahan, Naging ko tribusyon, 1., 2., 3., 4.Call a friend.


Pagpapakita ng kahusayan sa
1pamilya
2 Paaralan
3pamayanan
4 simbahan
Naging ko tribusyon
1.
2.
3.
4.​

Answer:

  1. 2
  2. 1
  3. 4
  4. 3

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.