C., Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng isang, talata. ( Gawin sa iyong kuwaderno), 1. Paano mo maipagmalaki ang mga gawang pinoy?, 2. Bakit mahalagang matutunan ang etiko sa paggawa?, 3. Ano ang kahalagahan ng etiko sa paggawa sa buhay ng tao bilang, isang mag-aaral?, I NEED THE ANSWER RIGHT NOW!, PLEASE ANSWER THISC.


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng isang
talata. ( Gawin sa iyong kuwaderno)
1. Paano mo maipagmalaki ang mga gawang pinoy?
2. Bakit mahalagang matutunan ang etiko sa paggawa?
3. Ano ang kahalagahan ng etiko sa paggawa sa buhay ng tao bilang
isang mag-aaral?

I NEED THE ANSWER RIGHT NOW!
PLEASE ANSWER THIS ​

1. Maipagmamalaki mo ito sa paraan ng pagbili o paggawa nito, at pwede mo din ibenta ito sa mga souvenir shops.

2. Upang malaman mo kung ano dapat ang gagawin at para mabilis mo itong magawa.

3. Makakatulong din ito sa mga taong gusto magbenta para sa lang araw araw nilang pang gastos.


Leave a Reply

Your email address will not be published.