C., Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng isang, talata.(Gawin sa iyong kuwaderno), 1. Paano mo maipagmalaki ang mga gawang pinoy?, 2. Bakit mahalagang matutunan ang etiko sa paggawa?, 3. Ano ang kahalagahan ng etiko sa paggawa sa buhay ng tao bilang, isang mag-aaral?C.


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong sa pamamagitan ng isang
talata.(Gawin sa iyong kuwaderno)
1. Paano mo maipagmalaki ang mga gawang pinoy?
2. Bakit mahalagang matutunan ang etiko sa paggawa?
3. Ano ang kahalagahan ng etiko sa paggawa sa buhay ng tao bilang
isang mag-aaral?​

Explanation:

Sorry po hindi ko po alam


Leave a Reply

Your email address will not be published.