C. Panuto: Mula sa talata, magtala ng 5 pangungusap na naglalahad ng komunikatibong, pahayag. (3 puntos bawat bilang)C. Panuto: Mula sa talata, magtala ng 5 pangungusap na naglalahad ng komunikatibong


pahayag. (3 puntos bawat bilang)​

Answer:

para sa points ko lang sorry diko kasi alam


Leave a Reply

Your email address will not be published.