C. Contantinople d. Renaissance, 6. isang kagamitang pandagat na ginagamit ng mga mangangalakal na Europeo upang malaman ang, direksyon ng pupuntahan na hanggang ngayon ay ginagamit din ng mga mangingisda at iba pang, sasakyang pandaga A. compass B. astrolabe C. contantinople D. renaissance ,C. Contantinople d. Renaissance


6. isang kagamitang pandagat na ginagamit ng mga mangangalakal na Europeo upang malaman ang
direksyon ng pupuntahan na hanggang ngayon ay ginagamit din ng mga mangingisda at iba pang
sasakyang pandaga A. compass B. astrolabe C. contantinople D. renaissance


Answer:

A

Explanation:

Compass yun lang dali masyadoLeave a Reply

Your email address will not be published.