Brainliest ko Ang Tama Ang sagot, Gawain 2., Panuto: Sagutin ang katanungan sa pamamagitan ng 4-5 pangungusap. Ipaliwang, ang sagot sa loob ng kahon., Bakit ganon na lamang ang pagtatanggol ng mga Muslim sa kanilang, pagkakakilanlan at relihiyon?



Brainliest ko Ang Tama Ang sagot


Gawain 2.
Panuto: Sagutin ang katanungan sa pamamagitan ng 4-5 pangungusap. Ipaliwang
ang sagot sa loob ng kahon.
Bakit ganon na lamang ang pagtatanggol ng mga Muslim sa kanilang
pagkakakilanlan at relihiyon?​

Answer:

i hope its correct

Explanation:

#C A R R Y O N L E A R N I N G


Leave a Reply

Your email address will not be published.