Bilang tao walang katiyakan Ang buhay natin dito sa Mundo Kaya nararapat alalahanin natin Ang tungkuling moral na________., a. katapatan, b. kabanalan, c. kabaitan, d. kabutihan o kagandahang loob, plss answer po..Bilang tao walang katiyakan Ang buhay natin dito sa Mundo Kaya nararapat alalahanin natin Ang tungkuling moral na________.


a. katapatan
b. kabanalan
c. kabaitan
d. kabutihan o kagandahang loo

plss answer po..​

bilang tao walang katiyakan Ang buhay natin dito sa Mundo Kaya nararapat alalahanin natin Ang tungkuling moral na________.

a. katapatan

b. kabanalan

c. kabaitan

d. kabutihan o kagandahang loo

plss answer po..

#StaySafe


Leave a Reply

Your email address will not be published.