Bilang ng miyembro ng mataas na kapulunganBilang ng miyembro ng mataas na kapulungan​

⊱༒︎Answer༒︎⊰

  • May 12 na miyembro ang mataas na kupulungan.

⊱༒︎ Explanation༒︎⊰

  • Ang Senado ng Pilipinas ay ang mataas na kapulungan sa dalawang kamara ng tagapagbatas ng Pilipinas, ang Kongreso ng Pilipinas. Hindi katulad ng Senado ng Estados Unidos, binubuo and Senado ng Pilipinas ng 24 mga senador na hindi kinakatawan ang kahit anong partikular na distritong pang-heograpiya

༆#TensaiSquad༆

꧁᯾エースダズク᯾꧂


Leave a Reply

Your email address will not be published.