Bilang kabataan, kayo ba ay magpapabilis o magpapabagal sa takbo ng estado ng pamahalaan?Bilang kabataan, kayo ba ay magpapabilis o magpapabagal sa takbo ng estado ng pamahalaan?

Answer:

Makiisa sa anumang programang ipapatupad Ng pamahalaan na may kinalaman tungkol sa populasyon at manghikayat Ng iba pang kabataan na lumahok sa mga ganitong programa Ng sa ganon ay makatulong kayo sa pamahalaan kahit sa simpleng paraan

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.