Bilang isang mamayan, paano mo tutugunan Ang problema ngayon?Bilang isang mamayan, paano mo tutugunan Ang problema ngayon?​

Answer:

magsuot lagi ng mask para makaiwas sa covid at laging mag hugas ng kamay upang ang virus ay hindi kumapit sa atin.


Leave a Reply

Your email address will not be published.