Bilang isang mag-aaral paano mo maipapakita ang pagmamahal sa, iyong kapwa, 1., 2., 3., 4., 5.Bilang isang mag-aaral paano mo maipapakita ang pagmamahal sa


iyong kapwa

1.
2.
3.
4.
5.​

Answer:

Pagtulong sa nangangailangan

Paggalang sa mga taong nakapaligid sa iyo

Pagrespeto


Leave a Reply

Your email address will not be published.