Bilang isang mag aaral, paano mo maipapakita ang kahalagahan ng nasyonalismo sa ating bansa,Bilang isang mag aaral, paano mo maipapakita ang kahalagahan ng nasyonalismo sa ating bansa

Answer:

Maipapakita ko ang pagmamahal ko sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga likas na yaman na mayroon ang Pilipinas. Magagawa ko ito sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Papahalagahan at gagamitin ko rin ang wikang Filipino.Leave a Reply

Your email address will not be published.