Bilang isang mag aaral ano ang epekto ng Digmaan sa ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan?Bilang isang mag aaral ano ang epekto ng Digmaan sa ekonomiya at pamumuhay ng mga mamamayan?​

Answer:

Maraming pamayanan at siyudad ang nasira, Hindi lang iyon maraming tao ang nawalang ng trabaho o pinagkukunan ng Puhunan


Leave a Reply

Your email address will not be published.