Bilang isang mag. aaral, ano ang dapat mong gawin kung oras na ng panalangin ng mag-anak,Bilang isang mag. aaral, ano ang dapat mong gawin kung oras na ng panalangin ng mag-anak


Answer:

manalangin at sumabay sa pagdadasal


Leave a Reply

Your email address will not be published.