Bilang 1, basahin ang mga pangungusap tukuyin ang uri ng karapatan ang ipinapahayag ng bawat pangungusap piliin ang iyong sagot sa kahon sa ibaba, “Note lang po dont waste my points Sana maintindihan ninyo po”, sagutan niyo naman po tanong ko Yong sa isang ap Walang nag sagot , Nonsense answer=Report answer, Correct /Complete=Brainliest answer plus follow plus 5Star and heart , Respect my question ^_^,Bilang 1


basahin ang mga pangungusap tukuyin ang uri ng karapatan ang ipinapahayag ng bawat pangungusap piliin ang iyong sagot sa kahon sa ibaba

Note lang po dont waste my points Sana maintindihan ninyo po

sagutan niyo naman po tanong ko Yong sa isang ap Walang nag sagot

Nonsense answer=Report answer
Correct /Complete=Brainliest answer plus follow plus 5Star and heart

Respect my question ^_^


Answer:likas na karapatan 2.karapatang sibil 3.karapatang politikal

Explanation: yan lang po alam ko


Leave a Reply

Your email address will not be published.