Batay sa talumpati, ilarawan ang kalagayan ng mga taga-timog africaBatay sa talumpati, ilarawan ang kalagayan ng mga taga-timog africa​

Batay sa talumpati ni Nelson Mandela, mailalarawan natin ang timog Africa na isang bansang nakakulong sa ilalim ng nakamamatay na ideyolohiya at ng rasismo. Dahil sa mga ito, hindi malaya ang mga tao sa kapahamakan. Mapagbiro sin ang katarungan sa kanila at pinagkaitan ng karapatang magpahayag o demokrasya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.