Batay sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna = Si Kenn ay nagpapakita ng paggalang sa mga nakatata, palagi siyang nagmamano., 1. Sa pagtulong ni Noel sa mga taong nangangailangan sa oras ng kagipitan ay agad siyang tinulungan ng mga ito., Batay sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna, 2. Hindi sumusuko si Ameil sa lahat ng problemang kaniyang kinakaharap kahit gaano man ito kabigat., Batay sa Kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna, 3. Laging nagdarasal si Grace sa lahat ng oras para gabayan siya ng Poong Maykapal., Batay sa Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ibong Adarna_Batay sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna = Si Kenn ay nagpapakita ng paggalang sa mga nakatata


palagi siyang nagmamano.
1. Sa pagtulong ni Noel sa mga taong nangangailangan sa oras ng kagipitan ay agad siyang tinulungan ng mga ito.
Batay sa kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna
2. Hindi sumusuko si Ameil sa lahat ng problemang kaniyang kinakaharap kahit gaano man ito kabigat.
Batay sa Kahalagahan ng pag-aaral ng Ibong Adarna
3. Laging nagdarasal si Grace sa lahat ng oras para gabayan siya ng Poong Maykapal.
Batay sa Kahalagahan ng Pag-aaral ng Ibong Adarna_​

Answer:

1. Si Noel ay nagpapakita ng pagtulong sa mga nangangailangan.

2. Si Ameil ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob sa pangharap sa mga pagsubok ng buhay.

3. Grace ay nagpapakita ng pagkakaroon nang matibay na pananampalataya sa Poong Maykapal.

I hope this helps uLeave a Reply

Your email address will not be published.