Basahing mabuti ang mga pangunahing kaisipan. Ilahad ang iyong, sariling ideya tungkol dito., 1. Paghahanagad sa yaman at karangalan ang ugat ng kasamaan., 2. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat pagdudahan., 3. Ang panibugho o pagseselos ay tanda ng wagas na pag-ibig, 4. Ang isang nagmamahal ay labis-labis magmalasakit., 5. Anumang hirap ay dapat pagtiisanBasahing mabuti ang mga pangunahing kaisipan. Ilahad ang iyong


sariling ideya tungkol dito.

1. Paghahanagad sa yaman at karangalan ang ugat ng kasamaan.

2. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi dapat pagdudahan.

3. Ang panibugho o pagseselos ay tanda ng wagas na pag-ibig

4. Ang isang nagmamahal ay labis-labis magmalasakit.

5. Anumang hirap ay dapat pagtiisan​

Answer:

  1. sorry d ko maintindihan
  2. opo dahil walang nakakatakot sa diyos ama natin at Sya Ang unang una natin malalapitan sa kahirapan ng BUHAY
  3. Opo dahil Kung Ang ISANG tao ay nag seselos na may KASAMA Ang kanyang minamahal, mag seselos Ito dahil Mahal nya Ito at ayaw nyang may umaalig ligid DTO
  4. Opo dahil ikay may impirasyon sa BUHAY
  5. Opo dahil Ang LAHAT ng pag hihirap ay may kapalit na kaging hawaan na mas masaya marating sa BUHAY

Explanation:

pa brainliest po plsss need Kona e


Leave a Reply

Your email address will not be published.