Basahin ang sumunod ang mga sitwasyon. Pagkatapos, ipagahayag ang sariling opinyon o reaksiyon tungkol dito.Basahin ang sumunod ang mga sitwasyon. Pagkatapos, ipagahayag ang sariling opinyon o reaksiyon tungkol dito. ​

Answer:

saan po ang ipapahayag po?Leave a Reply

Your email address will not be published.