Basahin ang mga kwento sa ibaba. Magtala ng mga pariralang pang abay muka sa binasa ,Basahin ang mga kwento sa ibaba. Magtala ng mga pariralang pang abay muka sa binasa


Answer:

Asan na po ang kwento. Wala pong kwento kaya hindi po masasagutan


Leave a Reply

Your email address will not be published.