Ballkan Natin, Ang Sektor ng Agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng, bansa. Katuwang ito ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagtugon sa mga, pangunahing pangangailangan ng mamamayan mula sa mga pagkain hanggang sa, mga sangkap ng produksyon na kinokonsumo sa bansa at mga produktong iniluluwas., Nagsisilbing hanapbuhay ng karamihan lalong higit ang mga nasa lalawigan at, kanayunan ay dulot ng agrikultura., Panuto: Isa-isahin ang kapakinabangang dulot ng Sektor ng Agrikultura sa, mamamayan at sa ekonomiya ng bansa., PAGTATANIM, PANGINGISDA, PAGGUGUBAT, 2., 2., 3., 3, 5., 5., 5., WBallkan Natin


Ang Sektor ng Agrikultura ay isang mahalagang tagapagtaguyod ng ekonomiya ng
bansa. Katuwang ito ng pamahalaan sa pagpapalakas at pagtugon sa mga
pangunahing pangangailangan ng mamamayan mula sa mga pagkain hanggang sa
mga sangkap ng produksyon na kinokonsumo sa bansa at mga produktong iniluluwas.
Nagsisilbing hanapbuhay ng karamihan lalong higit ang mga nasa lalawigan at
kanayunan ay dulot ng agrikultura.
Panuto: Isa-isahin ang kapakinabangang dulot ng Sektor ng Agrikultura sa
mamamayan at sa ekonomiya ng bansa.
PAGTATANIM
PANGINGISDA
PAGGUGUBAT
2.
2.
3.
3
5.
5.
5.
W​

Answer:

3

3

2

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3


Leave a Reply

Your email address will not be published.