Balikan, Panuto: Magbigay ng mga proyekto ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan, kaligtasan,, kalusugan at kapayapaan, Kalinisan, Kaligtasan, Kalusugan, KapayapaanBalikan


Panuto: Magbigay ng mga proyekto ng ating pamahalaan tungkol sa kalinisan, kaligtasan,
kalusugan at kapayapaan
Kalinisan
Kaligtasan
Kalusugan
Kapayapaan​

Answer:

maglinis Ng kapaligitan. ang wag matatapon SA kanal. wagmagsisiga. magtulungan


Leave a Reply

Your email address will not be published.