Balikan, Pagmasdan ang mga disenyong etniko na iyong napag-aralan, sa nakaraang aralin kung saan natutunan mo kung paano, ginagamit ang mga disenyo, 1g, Panuto: Tukuyin ang larawan ayon pagkakaayos o gamit ng hugis, ng disenyo. Kunin ang iyong sagot sa loob ng puso. Isulat ang titik, ng sagot sa iyong sagutang papel, 1, 2, A. Pasalit-salit, B. Paulit-ulit, 3., C. Radyal, 5.Balikan


Pagmasdan ang mga disenyong etniko na iyong napag-aralan
sa nakaraang aralin kung saan natutunan mo kung paano
ginagamit ang mga disenyo
1g
Panuto: Tukuyin ang larawan ayon pagkakaayos o gamit ng hugis
ng disenyo. Kunin ang iyong sagot sa loob ng puso. Isulat ang titik
ng sagot sa iyong sagutang papel
1
2
A. Pasalit-salit
B. Paulit-ulit
3.
C. Radyal
5.​

Answer:

1.A

2.C

3.C

4.B

5.C

Explanation:

i think?Leave a Reply

Your email address will not be published.