bakit mo sila itinuring na mga elias ng makabagong panahon? anoano sa kanilang mga kataguan ang nais mong tularanat ipamuhaybakit mo sila itinuring na mga elias ng makabagong panahon? anoano sa kanilang mga kataguan ang nais mong tularanat ipamuhay​

Answer:

ang panahon natin ngayon ay hytech na puro tayo gadgets na nakakasira Ng pagkabata natin dahil hinde na tayu nakakapaglaro sa Ting kalaro


Leave a Reply

Your email address will not be published.